29
Юли

Разяснение по постъпило запитване

29/07/2019

00533-2019-0020

Разяснение по постъпило запитване в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

Съобщение към поръчка: