09
Мар

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

09/03/2020

005332019-0048

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-4602/09.03.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

Съобщение към поръчка: