12
Авг

Протокол 2 от работата на комисия

00533-2019-0026

Протокол № 2 от 08.08.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване

от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София - еднократно

Съобщение към поръчка: