08
Окт

Протокол 2 от работата на комисията

08/10/2019

00533–2019-0031

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет "Закупуване на шест броя рамкови метал детектори Стандарт 2"

Съобщение към поръчка: