21
Фев

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия

21/02/2020

00533–2020-0002

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“.

 

Съобщение към поръчка: