19
Май

ПРОТОКОЛ № 2/12.05.2020 г.ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

Протокол № 2/12.05.2020г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК – странични линии (бяло) и осеви линии на ПР (жълто)“

Съобщение към поръчка: