19
Май

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка

19/05/2020

00533-2020-0008

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”

Съобщение към поръчка: