28
Фев

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисия

00533-2019-0047

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисията, и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”.

Съобщение към поръчка: