09
Авг

Протоколи 1, 2 и 3 , Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

Протоколи 1, 2  и 3 , Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори.

Съобщение към поръчка: