14
Май

Протоколи и решение на комисия

Решение на комисията относно открита процедура с предмет : „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”, за срок от три години

Съобщение към поръчка: