03
Юни

Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК

9030008

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК”.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9030008

Валидна до: 23.06.2014 г. включително