14
Ное

Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК

9022261

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК”

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9022261