09
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-149/15.05.2019 - БТК - Българска телекомуникационна компания АД

с предмет: Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Летище София ЕАД

 

Съобщение към поръчка: