08
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-53/13.02.2020 - Ферокс Къмпани ЕООД  с предмет: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система СТС

Съобщение към поръчка: