04
Май

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-120/08.04.2019 - МЦ Медикъл Авиейшън 2010 ЕООД с предмет - „ Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца “

Съобщение към поръчка: