16
Мар

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-346/11.12.2019 г. – ДИЛЕКС ООД

с предмет: Закупуване на шест броя рамкови метал детектори Стандарт 2

Съобщение към поръчка: