09
Мар

Обявление за приключване на договор

09/03/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-36/29.01.2020г. – "ЕМГ  Трейдинг" ЕООД

с предмет: Доставка на консумативи за специализирана снегопочистваща техника