21
Фев

Обявление за приключване на договор

21/02/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-324/31.08.2018 - Булгаргаз ЕАД

С предмет:  Доставка на природен газ за нуждите на "Летище София" ЕАД

Съобщение към поръчка: