16
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-352/19.12.2019 г. – ДАНЛЕКС ЕООД

Обявление за приключване на договор № 100-Д-352/19.12.2019 г. – ДАНЛЕКС ЕООД с предмет: „Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др./Стандарт 3, Тип А/ към анализатор на бутилки и течности модел ЕМА-3“.

Съобщение към поръчка: