17
Фев

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

17/02/2020

00533-2019-0009

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-3208/17.02.2020 г., договори по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3, както и приложения към тях по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“.

Съобщение към поръчка: