19
Май

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения

19/05/2020

00533-2020-0003

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет“Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“

Съобщение към поръчка: