08
Юни

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2020-0001

Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-206/02.06.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет:

          „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

Съобщение към поръчка: