09
Окт

Обявление за възложена поръчка, договор и приложения

09/10/2019

00533-2019-0013

Обявление за възложена поръчка, договор и приложения, относно обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори"

Съобщение към поръчка: