18
Ное

Изработка, доставка и монтаж на метална врата в Карго зоната на „Летище София” ЕАД

9022387

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на метална врата в Карго зоната на „Летище София” ЕАД.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9022387.

Валидна до: 02.12.2013г. включително.