10
Юли

Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София

00533–2019-0024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

                        „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“

 

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 05.08.2019 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 06.08.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

 

Към него прикачените по-горе файлове и сваленият от диска „Работен проект“.

Технология на изпълнението