08
Юни

Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт

00533-2020-0012

„Летище София“ ЕАД открива процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД”.