10
Мар

Закупуване на дисков масив

10/03/2020

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител обявявя, че с Решение № З – 201 от 10.03.2020 г.  открива обществена поръчка /публично състезание/ с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД”

Срок за получаване на оферти – 03.04.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от  14:00 часа на 06.04.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Адм. Етаж – 2.