30
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533–2020-0006

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет “Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК-странични линии(бяло) и осеви линии на ПР(жълто)”.

Съобщение към поръчка: