19
Авг

Закупуване на шест броя рамкови метал детектори

00533-2019-0031

 

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Закупуване на шест броя рамкови метал детектори Стандарт 2“.  

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 12.09.2019г.

Отваряне на офертите: от 15:00 часа на 13.09.2019г.