08
Окт

Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др.

08/10/2019

00533-2019-0040

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др./Стандарт 3, Тип А/ към анализатор на бутилки и течности модел ЕМА-3

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 29.10.2019г.

Отваряне на оферти: на 30.10.2019г.,  от 14:00ч.