18
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

Съобщение към поръчка: