08
Яну

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София”.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 17:00 часа на 10.02.2014 година.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 17.02.2014 година.

Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 18.02.2014 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 6 лева с ДДС.