03
Фев

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми дами и господа,

Постъпило е искане за промяна в документация за  са въпроси във връзка с документацията за участие в обществена поръчка с предмет ,,Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София”

С настоящото публикуваме разяснения по поставените въпроси.

Съобщение към поръчка: