04
Дек

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

„Летище София” ЕАД, наричано по-нататък „Възложител”, организира обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”.

Срок за закупуване на документация: до 17:00 часа на 02.01.2014г.

Срок за подаване на заявления: до 17:00 часа на 08.01.2014г.

Отваряне на заявленията: от 10:00 часа на 09.01.2014г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.