12
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

Срок за закупуване на документация за участие: всеки работен ден до 16:00 часа на 04.07.2014 година.

Срок за подаване на заявления за участие: до 17:00 часа на 14.07.2014 година.

Отваряне на заявленията: от 14:00 часа на 15.07.2014 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.