04
Юни

Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2

9030060

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2”.

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер 9030060.