16
Апр

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност

,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност”.

Срок за закупуване на документация: до 17.00 часа на 06.05.2014 г.

Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 16.05.2014 г.

Отваряне на заявленията: от 14.00 часа на 19.05.2014 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.