25
Фев

Договор и приложения към него

25/02/2020

00533-2019-0041

Договор и приложения към него, и обявление за възложена поръчка, относно обществена  поръчка с предмет Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София.

Съобщение към поръчка: