04
Май

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене

00533-2015-0008

Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София” чрез открита процедура.