04
Ное

Съобщение

04/11/2019

 

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

Нов срок за подаване на оферти – 08.11.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.11.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: