31
Окт

Съобщение

31/10/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка на гуми за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

Нов срок за подаване на оферти – 05.11.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 06.11.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: