17
Яну

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка

17/01/2019

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

Съобщение към поръчка: