08
Сеп

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

 

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип” чрез събиране на оферти с обява

Срок за получаване на оферти – 12.09.2017 г. /17:00 часа/

Отваряне на оферти – 13.09.2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Бул. ,,Христофор Колумб“ №1, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: