16
Окт

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година“

Нов срок за подаване на оферти – 19.10.2018 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 22.10.2018 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: