07
Юни

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка

          Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго на летище София”.

Съобщение към поръчка: