17
Апр

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: ,,Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: ,,Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT”

Нов срок за подаване на оферти – 20.04.2018 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 23.04.2018 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж - 2.

Съобщение към поръчка: