04
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет

„Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 08.01.2018 г.

Отваряне на оферти - от 15.00 ч. на 09.01.2018 г, Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.   

Съобщение към поръчка: