03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 08.01.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 09.01.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.    

Съобщение към поръчка: