11
Апр

Съобщение за удължаване на срока

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

“Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца“.

 

Срок за получаване на оферти – 24.04.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 25.04.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: