30
Апр

Съобщение за публикуван договор

ID 9096573

Публикуван договор № 100-Д-117/23.04.2020 г. и приложения към него по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

Съобщение към поръчка: